Från SydPolen
till NordPolen
på tre veckor
2003
Bilder